Expedičný terminál


Efektívny systém riadenia expedičných operácií
„EXPEDIČNÝ TERMINÁL”Veľký nárast obchodných tovarov na trhu si vyžaduje implementáciu efektívnych systémov riadenia skladových a najmä expedičných operácií.
Neoceniteľnou službou pre tieto systémy je možnosť automatickej identifikácie a zároveň aj kontroly jednotlivých tovarov.


Aplikácia Expedičný terminál je dôležitou súčasťou IBIS/DB a je určená pre širokú škálu expedície a distribúcie rôznych druhov tovarov. Uplatnenie nájde hlavne pri rýchloobrátkovom tovare.
Typickým príkladom rýchloobrátkového tovaru je najmä odvetvie potravinárskeho a distribučného priemyslu.

Expedičný terminál zabezpečuje optimalizáciu procesu vychystávania tovaru pre jednotlivé rozvozné linky v presnom poradí jednotlivých odberných miest. S expedičným terminálom môžete aj Vy ľahko optimalizovať expedíciu Vášho tovaru.


Základné charakteristiky expedičného terminálu:
* umožňuje flexibilne dispečersky riadiť proces expedície
* optimalizuje proces vychystávania tovaru a využitia priestorov
* je cestou k spokojnému, včas obslúženému odberateľovi


Hlavné výhody:
1. Rýchle a presné vychystávanie tovaru bez papiera v ruke
2. Jednoduché a prehľadné ovládanie
3. Možnosť presného označovanie tovarov a obalov
4. Zvyšovanie výkonnosti manipulačných pracovníkov
5. Časová úspora
6. Vysoká (100 %) presnosť
7. Návratnosť

Uvedené výhody sú dosahované hlavne z dôvodu zrýchľovania a racionalizácie procesu expedície. Najväčšou výhodou je časová úspora - výrazné zjednodušenie celého procesu expedície (vychystanie tovaru, organizácia poradia nakládky, menší časový prestoj rozvoznej linky...). V neposlednom rade je veľkou výhodou i úspora pracovných síl a eliminácia najmä omylnosti ľudského faktora.

Užívateľsky prítulný, jednoduchý a prehľadný interface
Expedičného terminálu sa stane neoceniteľnou pomocou pre zamestnancov, na ktorých sú kladené čoraz vyššie požiadavky a neraz pracujú pod veľkým časovým stresom.
Pri riadení
Expedičným terminálom sa môžu sa sústrediť na kvalitnejšie zaobchádzanie s tovarom a správne expedovanie jeho množstva.

Expedičný terminál je v konečnom dôsledku cestou k spokojnému zákazníkovi, ktorý bude vždy obslúžený správne, rýchlo a včas.