Dokumentové a WORKFLOW systémy

Najvýkonnejší skupinový balík a klient elektronickej pošty pre sieť

LOTUS NOTES je špičkové softwarové riešenie sieťového klienta, ktorý všetky vaše kľúčové informácie prezentuje v jedinom ľahko ovládateľnom prostredí.
Prečo LOTUS NOTES?
Dnes už balík Lotus Notes používajú tisíce spoločností na celom svete, ktoré chcú zvýšiť produktivitu pracovníkov a zlepšiť ziskovosť.
Vy ho môžete použiť na komunikáciu s kolegami, na spoluprácu v tímoch a tiež na koordináciu podnikových procesov.
Lotus Notes ponúka ľahko ovládateľné prostredie, kde je odosielanie a prijímanie správ len jednou z mnohých možností využitia.
Balík Lotus Notes je to najvhodnejšie prostredie pre všetky skupinové/intranetové aplikácie. Ponúka nákladovo efektívny a pohodlný spôsob hľadania, usporiadania a zdieľania informácií, ktoré potrebujete pre každodennú prácu, či už ide o web, elektronické správy alebo aplikáciu na intranete.
A všetky tieto možnosti máte bez ohľadu na to, či ste v kancelárii alebo na cestách.

Základné charakteristiky

Portfóliá. Máte možnosť ľubovoľne zostaviť skupinové aplikácie.
Rozšírená možnosť práce s kontaktmi. Môžete si sami usporiadať a zvoliť vlastnú úpravu dát o vašich kontaktoch.
Podnikový kalendár a časové rozvrhy. Dokážete naplánovať stretnutia pomocou reálneho pohľadu na časový harmonogram práce kolegov.
Podpora pre mobilných užívateľov. Výkonný balík Lotus Notes môžete vziať všade so sebou – aj webové stránky a plánovanie skupinových aktivít.
Priame spojenie na internet. Z Lotus Notes skočíte priamo na web.
Dáta máte vtedy, keď ich potrebujete. Máte možnosť interakcie s informáciami v relačnej databáze a v transakčných systémoch.
Obojstranná replikácia. Môžete pracovať izolovane a potom synchronizovať informácie, ktoré máte v kancelárii, na laptope, na domácom PC alebo Pilot PDA.

Produkt, ktorý udáva trend

Integruje vaše najcennejšie informačné zdroje v oblasti odovzdávania správ (messaging), tímovej spolupráce aj osobných dát, ku ktorým patrí napríklad elektronická pošta, kalendár a zoznam úloh. Umožňuje užívateľom tieto zdroje využívať nezávisle od toho, či sú pripojení k sieti alebo nie.
Obsahuje stovky vylepšených funkcií uľahčujúcich obsluhu, ku ktorým patrí manipulácia s prílohami na pozadí, multiužívateľská podpora a možnosti prispôsobenia podľa vlastných predstáv.
Poskytuje najprogresívnejšie kalendárové a plánovacie funkcie v odbore, ktoré užívateľom umožňujú jednoduchú spoluprácu a plánovanie schôdzok s kolegami na celom svete.
Nezávisle od toho, či je užívateľ na verejnom internetovom automate, alebo na počítači iného užívateľa, alebo či je, alebo nie je pripojený na sieť, môže tento užívateľ z akéhokoľvek miesta získať oprávnenie na prístup k podporovaným dátam serveru Domino, ku ktorým patrí elektronická pošta, kalendár, zoznam úloh a osobné kontakty.

Na trhu s integrovaným prostredím pre tímovú spoluprácu platí, že Lotus Notes je špičkový produkt v oblasti softvéru pre messaging a tímovú spoluprácu. V rámci intuitívneho prostredia Lotus Notes integruje všetky najdôležitejšie informačné zdroje - elektronickú poštu, kalendár a plánovanie, denník, zoznamy úloh, webové stránky, databázy (aplikácie) – do jednotného prostredia na poskytovanie správ, ktoré sa svojou spoľahlivosťou osvedčilo.
Podnikové funkcie pre messaging, kalendár a plánovanie sú prepojené s robustnou platformou, ktorá podporuje zákaznícke aplikácie pre tímovú spoluprácu - výsledkom je dynamické a robustné prostredie pre tímovú spoluprácu.
Pretože si aj naďalej uchováte hodnotu svojich súčasných investícií, Notes so svojimi funkciami prispeje k zníženiu TCO (Total Cost of Ownership).
Klient Lotus Notes využíva prínos racionalizovaných funkcií na riadenie a správu, ktorý obsahuje Lotus Domino, ako je centrálna správa mnohých klientských konfigurácií, napríklad nastavenie zabezpečenia, pracovnej plochy a archivácia.
Lotus Notes pozostáva z 3 základných programov: Domino server, Internet štandard server a Notes klient.
Notes klient beží na počítačoch pod Windows alebo Macintosh SW. Komunikuje s Domino servermi a Internet servermi, takže okrem iného môžete používať zdieľané databázy, čítať a posielať maily, nachádzať ľudí a databázy a surfovať po Internete.
Domino server – počítač bežiaci pod Windows alebo UNIX - poskytuje služby Notes klientom a iným Domino serverom zahrňujúc úložisko pre zdieľané databázy a Notes mail routing.
IMAP alebo POP3 server - akýkoľvek počítač, ako napr. poskytuje Internet Service Provider (ISP), ktorý umožňuje čítať a posielať maily z Vášho Notes klienta.
Rodina Domino serverov je integrovaná softwarová platforma na spracovanie správ, dokumentov a webových aplikácií, určená spoločnostiam, ktoré potrebujú systém na komunikáciu a spoluprácu podnikovej triedy, ktorý je postavený tak, aby maximalizoval produktivitu ľudí uvoľnením skúseností a odborných znalostí jednotlivcov, tímov a rozšírených komunít.
Mnoho popredných svetových spoločností dôveruje Dominu a jeho otvorenej a zjednotenej architektúre. Domino poskytuje spoľahlivú komunikáciu, spoluprácu a biznis aplikácie.
Domino bude aj naďalej určovať nový štandard komunikácie a spolupráce na svetovej úrovni, jednoduchosť správy, rýchly vývoj a zavádzanie aplikácií a integráciu s externými systémami. Lotus Notes aplikácie Lotus Notes CRM Lotus Notes personalistika