SOA projekty

Integrácia podnikových aplikácií
Integrácia rôznych programových produktov

Referencie:

  • AHOLD Czech Republic, a.s. ČR
  • HYZA a.s. Topoľčany
  • SLOVAKIA STEEL MILLS a.s. Strážske

Stručná charakteristika:

AHOLD Czech Republic, a.s. ČR
Integrácia systému SAP s WFM, GOLD, zber účteniek do dátového skladu a ďalšie.

HYZA a.s. Topoľčany
Integrácia vážnych systémov (ESPERA, ALYA) a prenosných WIFI snímačov čiarových kódov (SYMBOL) s podnikovým ERP systémom SAP.

SLOVAKIA STEEL MILLS a.s. Strážske
Integrácia podnikového ERP systému SAP s technologickým riadením, HR systémom a ďalšími systémami.