Elektonický podpis

Elektronický podpis - akreditované certifikačné služby


Elektornický podpis a Zaručený elektornický podpis

Elektronický podpis a Zaručený elektronický podpis ako je upravený v Zákone č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prostriedkom, ktorý umožnuje komunikovať so súdmi, obchodným registrom, daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, colnou správou a v dohľadnej dobe aj so živnostenským úradom a katastrom nehnuteľností a umožnuje obrovské úspory financií, času a práce. Okrem toho umožnuje lacnú archiváciu dokumentov v elektronickej podobe a bezpečnú súkromnú komunikáciu.

Rozdiel medzi EP a ZEP

Elektronický podpis je technický ekvivalent rukou vytvoreného podpisu. Sú to elektronické údaje pripojené k podpisovanému elektronickému dokumentu, ktoré identifikujú jeho autora. Zaručený elektronický podpis je taká forma elektronického podpisu, kde totožnosť jeho autora je jednoznačne a preukázateľne identifikovateľná. Nutnou podmienkou v komunikácií občana so štátnou správou je použitie práve zaručeného elektronického podpisu.

Výhody používania ZEP

Finančná úspora
Časová úspora
Flexibilita
Jednoduchosť
Autenticita, integrita, nepopierateľnosť podpisu

Kde je možné použiť ZEP

    • elektonické služby obchodného registra
    • faktúry
    • obchodné zmluvy
    • pracovno-právne dokumenty
    • štátna správa

Platnosť elektronického podpisu je overovaná hierarchickou kontrolou, na vrchole pyramídy je Národný bezpečnostný úrad. Nami odporúčané certifikačné autority pre vydávanie elektronických podpisov:
http://www.dtca.sk/ a http://www.disig.sk/